ลอกจอไอโฟนภูเก็ต

ลอกจอไอโฟนภูเก็ต

ลอกจอไอโฟนภูเก็ต ไอโฟนจอแตกลอกกระจกได้ ถ้าหากไอโฟนลูกค้าจอแตก กระจกแตก ภาพยังมองเห็นปกติ
สามารถทำการซ่อมแซมโดยการลอกกระจกได้ ราคาถูกกว่าเปลี่ยนจอใหม่ ซ่อมไอโฟนภูเก็ต By TK Mobile Service