ราคาซ่อมไอโฟนภูเก็ต By TK Mobile Service

ราคาซ่อมไอโฟนภูเก็ต ราคานี้เป็นราคาประอ้างอิง ราคาที่แน่นอนกรุณาติดต่อสอบถาม ระยะเวลาในการซ่อม สำหรับงานเปลี่ยนจอนั้นใช้เวลาประมาณ 20 นาที
งานเปลี่ยนแบตใช้เวลาในการเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณ 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละรุ่น งานซ่อมบอร์ด ประมาณ 2 ชั่วโมง

ราคาซ่อม iPhone X

ทุกงานซ่อมมีการรับประกัน และดูการซ่อมได้ทุกขั้นตอน
  • ราคาเปลี่ยนจอธรรมดา iPhone X = 3,250 ฿
  • ราคาเปลี่ยนจอแท้ iPhone X = 5,200 ฿
  • ราคาลอกกระจก iPhone X = 3,200 ฿
  • ราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone X = 1,800 ฿
  • ราคาซ่อมอาการเสียอื่นๆ iPhone X = 1,500 ฿ - 4,500 ฿
ซ่อมไอโฟนภูเก็ต

ราคาซ่อม iPhone Xr

ทุกงานซ่อมมีการรับประกัน และดูการซ่อมได้ทุกขั้นตอน
  • ราคาเปลี่ยนจอธรรมดา iPhone Xr = 3,250 ฿
  • ราคาเปลี่ยนจอแท้ iPhone Xr = 5,250 ฿
  • ราคาลอกกระจก iPhone Xr = 3,000 ฿
  • ราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone Xr = 1,800 ฿
  • ราคาซ่อมอาการเสียอื่นๆ iPhone Xr = 1,500 ฿ - 3,500 ฿
ซ่อมไอโฟนภูเก็ต